MRS-Spets

Egenskaper

  • MRS-Spets har ett kompakt utförande för att passa in i även de minsta fläktrum.
  • Samtliga ingående komponenter är av valfritt fabrikat och utförande.
  • Vid användning av MRS-Spets i för kylbafflar i ett fjärrkylesystem används all kyleffekt i vattnet. Returtemperaturen i detta system är i regel högre än i traditionella system.
  • Denna typ av shuntkoppel rekommenderas i Stockholms Energis egen handbok, Kalla Fakta, för inkoppling av kylbafflar i fjärrkylesystem.
Fil saknas

Se även våra andra produkter

Kombinerade shuntgrupper

BLK

Shunt & Styr