DIVA

Egenskaper

  • Diva:n har en differenstrycksventil inmonterad i primärkretsen. Denna ventil håller konstant tryck över styrventilen oavsett om systemtrycket ökar.
  • Styrventilen är alltid rätt dimensionerad i hela reglerförloppet, från fullt öppen ventil till stängd ventil, när differenstrycket över styrventilen varierar.
  • Styrventilen avlastas och får en "lugnare" gång vilket medför längre livslängd för både styrventil och ställdon.
  • DIVA:n kräver ingen ny injustering vid eventuell utbyggnad eller huvudpumpen ändras.

Se även våra andra produkter

MRS-Spets

Kombinerade shuntgrupper

BLK