PERx1

  • dsc01756
  • 20181004_125016
  • dsc02249
  • messaging1506932475914-2

Egenskaper

  • Denna typ av shuntgrupp är avsedd för system där media eller tryckuppsättning är olika. t.ex. där ventilationsbatteriet är placerat utomhus och kräver glykolblandat vatten.
  • Shuntgruppen har värmeväxlaren placerad utanför kåpan, under shunten för enkel inspektion och rengöring.
  • Vi har även lösningar för markvärme/snösmältning. kontakta något av våra kontor så hjälper vi er.
  • Denna shuntgrupp är ofta kundanpassad till önskad funktion.

Se även våra andra produkter

PERx2

PERx3

Alla produkter