Perx1- Applikation

Utförande 20, 30

Shuntgrupp med 2-vägs alt 3-vägs -ventil.
Shuntgruppen används oftast vid system där man ej kan blanda det primära och sekundära systemet av olika anledningar. Det finns många olika kopplingsalternativ av denna shuntgrupp Var vänlig kontakta oss för konsultation. Till dessa system behövs vanligtvis ett blandningskärl.

Utförande 35

Shuntgrupp med inbyggd värmeväxlare. Shuntgruppen har ett konstant flöde primärt. Styrventilen belastar och styr den sekundära belastning.  Denna shuntkoppling används ofta vid värmepumpsinstallation på kollektorsidan för att "frikyla" systemet. Till dessa system behövs vanligtvis ett blandningskärl.


​​​​​​​

Utförande FRK

Shuntgrupp med inbyggd värmeväxlare. Shuntgruppen arbetar med ett konstant flöde primärt och sekundärt. Shuntgruppen används för att få ut frikyla ur kylmedels kylaren när den ej används för annat. Till dessa system behövs vanligtvis ett blandningskärl.

​​​​​​​


Markvärme / snösmältning

Shuntgrupp med inbyggd värmeväxlare. Shuntgruppen levereras med antingen 2-vägs eller 3 vägs styrventil.
Shuntgruppen framtagen för en komplett shuntlösning för markvärme.
Shuntgrupp går att få levererad inkl. expansionskärl med tillhörande utrustning även reglercentrntral etc. går att få medlevererat. hör av er till något av våra kontor så hjälper vi er.
Till dessa system behövs vanligtvis ett blandningskärl som kopplas in på kulventil vid exp-kärlet.
​​​​​​​


Markvärme-Spets

Shuntgrupp med inbyggd värmeväxlare. Shuntgruppen använder i förstahand returvatten från övriga värmesysyemet som oftast innehåller tillräckligt med värmeenergi. När inte detta räcker spetsar 2-vägsventilen in varmt vatten från tilloppet. Shuntgruppen framtagen för en komplett shuntlösning för markvärme.
Shuntgrupp går att få levererad inkl. expansionskärl med tillhörande utrustning även reglercentrntral etc. går att få medlevererat. hör av er till något av våra kontor så hjälper vi er.
Till dessa system behövs vanligtvis ett blandningskärl som kopplas in på kulventil vid exp-kärlet.