Diva - AppliKation

Utförande 22

Shuntgrupp med 2-vägsventil som arbetar med variabelt flöde i primärkrets och konstant flöde i sekundärkretsen. Shuntgruppens primärsida har försätts med en differenstrycksventil som håller differenstrycket konstant över styrventilen oavsett öppningsläge. Detta medför att ventilauktoritet är 100% i hela reglerkurvan eftersom tryckfallet inte ökar över styrventilen när styrventilen stänger. Användningsområdet är samma som utförande 2 (se MRS 22) där framförallt huvudpumpen har ett högt inställt
tryck samt stora system som byggs ut kontinuerligt.