MRS-Spets - Application

Utförande 320

Används vid inkoppling av kylbafflar i ett fjärrkylesystem. Shuntgruppen arbetar med ett variabelt flöde primärt, och ett konstant flöde sekundärt. Shuntgruppen prioriterar i första hand returtemperatur från ventilationsaggregat och när temperaturen ej räcker till spetsar en 2-vägsventil med kallt primärvatten. Detta för att använda all kylenergi och returtemperaturen skall vara så hög som möjligt.