MRS / MinishunT - AppliKation

Utförande 22

Shuntgrupp med 2-vägsventil som arbetar med variabelt flöde i primärkrets och konstant flöde i sekundärkrets. Används när man vill ha ett högt temperaturfall. Kopplet används oftast vid fjärrvärme- eller fjärrkyl- system.

Utförande 31

Shuntgrupp med 3-vägsventil som arbetar med konstant flöde i primär- och sekundär- krets. Används när man vill ha ett litet temperaturfall. Kopplet används oftast vid värmesystem med egen energikälla som exempelvis el-panna eller värmepump. (ej fjärrvärme- och fjärrkyl- system)​​​​​​​

Utförande 33

Variabelt flöde i primärkrets och konstant flöde i sekundärkrets. Används när primärsystemet inte har någon huvudpump eller lågt tillgängligt tryck. Dessa koppel fungerar bäst när det är samma flöde (temperaturfall) i sekundär- och primärkretsen.

Utförande 34

Konstant flöde i primärkrets och konstant flöde i sekundärkrets. Även kallad "Norgekoppel". Ett konstant flöde cirkulerar i shuntgruppens primärkrets, 3-vägsventilen sitter monterad på sekundärsidan och påverkar ej det primära systemet. Primärflödet kan vara högre än det sekundära. Oftast förekommande i Norge, ej så vanligt i övriga norden.

Utförande 35

Variabelt flöde i primärkrets och konstant flöde i sekundärkrets., även kallad "SABO-koppling". Samma som Minishunt 33 förutom att en backventil sitter monterad på styrventilens bottenport.


​​​​​​​