PERx3 - Applikation

återvinning värme & kyla

​​​​​​​Shuntgrupp med 2 st inbyggda värmeväxlare. Shuntgruppen arbetar med ett konstant/variabelt flöde primärt beroende på val av styrventil och ett konstant flöde i både frånluft och tilluft vid återvinning.
Vid värmespetsning används värmeväxlaren för att spetsa värmen om börvärdet inte uppnås.
Vid kylspetsning används tilluftbatteriet att kyla luftströmmen vid sommarfall då det ej är något återvinningsbehov.
På detta sätt behövs endast ett tilluftsbatteri att både värma, kyla och återvinna luften. Detta sparar både plats och i många fall även driftkostnad då tryckfallet i aggregatet blir lägre och fläkten kan oftast gå med ett lägre varvtal.
Till dessa system behövs vanligtvis ett blandningskärl.