Perx2 - Applikation


​​​​​​​kyla/värme

Shuntgrupp med inbyggd värmeväxlare. Shuntgruppen arbetar med ett variabelt/konstant flöde i de primära kretsarna beroende på val av styrventil och ett konstant flöde sekundärt. Shuntgruppen bygger på en kylshunt som spetsas med värme för uppvärmning vid värmefall. Shuntgruppen används vid installation av "kombibatterier" där kylbatteriet även används för uppvärmning av luftströmmen.​​​​​​​Återvinning/värme alt. kyla

Shuntgrupp med inbyggd värmeväxlare. Shuntgruppen arbetar med ett Konstant/variabelt flöde primärt beroende val av styrventil och ett konstant flöde i både frånluft och tilluft vid återvinning.
Värmeutförande används växlaren för att spetsa värmen om börvärdet inte uppnås.
Kylutförande används tilluftbatteriet att kyla luftströmmen vid sommarfall då det ej är något återvinningsbehov. Till dessa system behövs vanligtvis ett blandningskärl.

Återvinning / Värme alt. kyla med förbigång av värmeväxlare

Shuntgruppen har samma funktion som återvinning / värme alt. kyla, med den skillnaden att vi monterar in en motoriserad förbigång för att kopplaförbi värmeväxlaren vid återvinning. Om det finns risk för påfrysning av primärsidan av värmeväxlaren rekomenderar vi denna förbigång.
​​​​​​​