Shunt & Styr

Värme
Kyla
Återvinning
Markvärme

Övrigt

Styrning med utekopenserad kurva.

Reglering av radiatorsystem/golvvärmesystem består oftast av en reglercentral för "utekompenserad kurva" framledningstemperaturen är beroende av utetemperaturen. Shuntgruppen styrventil regleras med ett ventilställdon för "3-punkt styrning"

I leverans av denna typ av lösning ingår.
- 1 st shungrupp enligt vår standard (vi rekomenderar varvtalsstyrd sekundärpump)
- 1 st ställdon anpassat till styrventil monterad i shuntgrupp.
- 1 st reglercentral för utekompenserad kurva.
- 1 st framledningsgivare
- 1 st utegivare
- Produktinformation för enkel igångsättning samt injustering.

Denna typen av reglering finns att beställa från en mängd olika leverantörer. Nedan hittar ni några att välja på. Önskar ni annat fabrikat/funktion kan ni kontakta oss.

Dokumentation

SAUTER
Reglercentral (NRT114)
Framledningsgivare (EGT311)
Utegivare (EGT301)
Ventilställdon (AVM1XX)
Manual NRT 114 (fullständig)

Siemens
Reglercentral "villa 3:an" (RVA36)


Shuntab Sverige AB, Södravägen 64, 392 45Kalmar
Tel: 0480-49 17 50, Fax: 0480-49 17 40, Email: info@shuntab.se