Shunt & Styr

Värme
Kyla
Återvinning
Markvärme

Övrigt

Markvärme / snösmältning

Komplett shunt-lösning för Markvärme / snösmältning.
Vid dessa installationer så förekommer vanligtvis olika shuntlösningar, nedan ser ni ett exempel på utförande men dessa leveranser kundanpassan oftast. Denna lösning blir en snabb installation. Det är bara för er att dra rören.

I leverans av denna typ av lösning ingår.
- 1 st shuntgrupp enligt vår standard ( se PERx1)
- 1 st blandnings-enhet enligt vår standard (se BLK)
- 1 st expansions-enhet, inkl. säkerhetsventil, manometer, samlingsrör, avluftning, mm
- 1 st Regler-enhet inkl. ställdon, framledningsgivare.
- 1 st Styr-enhet för reglering av markvärme
- Produktinformation för enkel igångsättning samt injustering.

- vi kan även erbjuda leverans av olika kylmedium.

Nedan markvärme i "spets"-utförande

Önskar ni ytterligare information så får ni kontakta oss.

 

 Shuntab Sverige AB, Södravägen 64, 392 45Kalmar
Tel: 0480-49 17 50, Fax: 0480-49 17 40, Email: info@shuntab.se