Shunt & Styr

Värme
Kyla
Återvinning
Markvärme

Övrigt

Daggpungtsreglering av kylbaffelshuntgrupp.

Daggpunktsreglering - motverkar kondensproblem i kylda utrymmen genom att mäta tilluftens temperatur och fuktighet och reglera köldbärartemperaturen. Reglercentralen räknar fram daggpunkten vid varje temperatur och justerar köldbärarshunten så att kondens inte faller ut vid hög relativ luftfuktighet, ett problem som i Sverige ofta uppstår speciellt i augusti. levererans i kombination med Kanalgivare (alternativt rumsgivare) för mätning av fukt och temperatur i tilluften. För mätning av köldbärar temperaturen används framledningsgivare.

I leverans av denna typ av lösning ingår.
- 1 st shuntgrupp enligt vår standard (vi rekomenderar varvtalsstyrd sekundärpump)
- 1 st ställdon anpassat till styrventil monterad i shuntgrupp.
- 1 st reglercentral för daggpunktsreglering
- 1 st framledningsgivare
- 1 st Kanalgivare
- Produktinformation för enkel igångsättning samt injustering.

Daggpunktsreglering finns att beställa från en mängd olika leverantörer. Nedan hittar ni några att välja på. Önskar ni annat fabrikat/funktion kan ni kontakta oss.

Dokumentation

SAUTER
Reglercentral (ecos-D)
Framledningsgivare (EGT311)
Kanalgivare för relativ fukt och temperatur (EGH110)
Ventilställdon (AVM1XXS)
Tillbehör
Rumsgivare för relativ fukt och temperatur (EGH130)
Extern börvärdesomställare (EYB251)


Shuntab Sverige AB, Södravägen 64, 392 45Kalmar
Tel: 0480-49 17 50, Fax: 0480-49 17 40, Email: info@shuntab.se