Shunt & Styr

Värme
Kyla
Återvinning
Markvärme

Övrigt

Återvinningsystem

Vid återvinningsinstallation så erbjuder vi komplett systemlösning inkl. samtliga komponenter för ett fungerande återvinningsystem. Det är bara för er att dra rören.

I leverans av denna typ av lösning ingår.
- 1 st shuntgrupp enligt vår standard (se MRS eller Minishunt)
- 1 st blandningskärl enligt vår standard (se BLK)
- 1 st expansionskärl, storlek anpassas för sysemet (förtryckt till 0,5 bar)
- 1 st säkerhetsventil, öppningstryck anpassas för systemet (standard 3 bar)
- 1 st manometer 0-10 bar
- 1 st samlingsrör inkl. avluftningsventil
- 1 st kontrollventil för enkel kontroll av expansionskärl
- 1 st ställdon (0-10V) anpassat till styrventil. (beroende på entreprenadgräns)
- Produktinformation för enkel igångsättning samt injustering.

- vi kan även erbjuda leverans av olika kylmedium.

Önskar ni ytterligare information så får ni kontakta oss.

 

 Shuntab Sverige AB, Södravägen 64, 392 45Kalmar
Tel: 0480-49 17 50, Fax: 0480-49 17 40, Email: info@shuntab.se