Produkter

Minishunt
MRS
DIVA
MRS-Spets
Kombinerade
ALE
BLK
BLK-EXP
BLK-konstant
Shunt & Styr

Injustering

 

Övrig dokumentation
Ingående komponenter

KOMBINERADE SHUNTGRUPPER


Dokumentation:

Applikation PERx1
Applikation PERx2
Applikation PERx3
Applikation Kundanpassade

Egenskaper:

  • Denna typ av shuntgrupp är avsedd för ventilationssystem som använder kylbatteriet/värmeåtervinningsbatteriet för uppvärmning, nedkylning och/eller återvinning.
  • Shuntgruppen har värmeväxlaren placerad utanför kåpan, under shunten för enkel inspektion och rengöring.
  • Dessa shuntar har en extra termometer monterad vid tilloppet på värmeväxlaren för kontroll av delta temp.
  • Frysskydds givare monteras enkelt i rörpaket via pluggad ingång på sidan av shunt.
Kontakta oss för mer information

 

   

Shuntab Sverige AB, Södravägen 64, 392 45Kalmar
Tel: 0480-49 17 50, Fax: 0480-49 17 40, Email: info@shuntab.se