DIVA

Resultat efter prov gjort på vår shuntgrupp DIVA

Differenstrycksreglering används med fördel i anläggningar med variabelt flöde. I de flesta anläggningar är inte effekten linjär mot flödet. När anläggningen inte behöver fullt flöde stänger styrventilerna. Detta medför i sin tur att differenstrycket över styrventilerna ökar. Styrventilerna får då svårt att reglera flödet vilket kan avspeglas i styrventilen öppnar och stänger väldigt ofta vilket i sin tur kan påverkar inneklimatet.

Följande praktiska prov har gjorts med vår shuntgrupp typ DIVA. Försöket utfördes i Danfoss test laboratorium med en DIVA i dimensionen 20 med en 2-vägs styrventil dimension 15 Kvs 4,0. Shunt kod DIVA 22-V-DN20-R15(4,0)-D20(4,0)

Prov 1. Kontroll av differenstrycksventilens förmåga att hålla trycket konstant över styrventilen då det primära tillgängliga trycket varierar, diagram 1 (klicka på diagrammet för större bild).

Kommentar: Differenstrycket över styrventilen är nästan konstant oberoende det öppningsläge styrventilen har. Styrventilen har en ventilauktoritet på närmare 1 under hela reglerförloppet

Prov 2. Kontroll av flödet genom styrventilen då det tillgänglig primär trycket varieras, diagram 2 (klicka på diagramet för större bild).

Kommentar: Styrventilen visar sig ha en synnerligen flödeslinjär karaktäristisk, vilket visar att ventilen i det närmaste har en 100% auktoritet. Detta beroende på att den flödesvariabla sträckan nu ej längre utgörs av det primära rörsystemet utan av rörsträckan mellan differenstrycksventilens mätpunkter och styrventilen.

Slutsats: Med detta typ av shuntkoppel kommer styrventilen att arbeta betydligt bättre. Vilket i sin tur medför att man får en bättre reglerfunktion samt ökar livslängden på styrventil och ställdon. Styrventilen är rätt dimensionerad i hela reglerförloppet. Även eventuellt oljud eller strömningsljud i styrventil minskas vilket medför en tystare anläggning.

Mer information får Du från produktbladet som beskriver DIVA.


Shuntab Sverige AB, Södravägen 64, 392 45Kalmar
Tel: 0480-49 17 50, Fax: 0480-49 17 40, Email: info@shuntab.se