Produkter

Minishunt
MRS
DIVA
MRS-Spets
Kombinerade
ALE
BLK
BLK-EXP
BLK-konstant
Shunt & Styr

Injustering

 

Övrig dokumentation
Ingående komponenter

DIVA


Dokumentation:

Applikation
Leveransutförande
Broschyr
Drift & skötsel
Injustering
Beskrivningstext
Dimensionering
Provresultat

Egenskaper:

  • Diva:n har en differenstrycksventil inmonterad i primärkretsen. Denna ventil håller konstant tryck över styrventilen oavsett om systemtrycket ökar.
  • Styrventilen är alltid rätt dimensionerad i hela reglerförloppet, från fullt öppen ventil till stängd ventil, när differenstrycket över styrventilen varierar.
  • Styrventilen avlastas och får en "lugnare" gång vilket medför längre livslängd för både styrventil och ställdon.
  • DIVA:n kräver ingen ny injustering vid eventuell utbyggnad eller huvudpumpen ändras.
Kontakta oss för mer information

 


Shuntab Sverige AB, Södravägen 64, 392 45Kalmar
Tel: 0480-49 17 50, Fax: 0480-49 17 40, Email: info@shuntab.se