Produkter

Minishunt
MRS
DIVA
MRS-Spets
Kombinerade
ALE
BLK
BLK-EXP
BLK-konstant
Shunt & Styr

 

Injustering

 

Övrig dokumentation
Ingående komponenter

BLK-KONSTANT


Dokumentation:

Broschyr
Drift & skötsel



Egenskaper:

  • Mobilt som kan flyttas mellan olika arbetsplatser.
  • Inga hål finns gjorda under vattenytan för att undvika spill.
  • För tömning av kärl/system används kärlets egen pump.
  • Extra anslutning för extern tank.
  • Pumpen är tryckstyrd och stänger av när önskat tryck uppnåtts.
Kontakta oss för mer information

 


Shuntab Sverige AB, Södravägen 64, 392 45Kalmar
Tel: 0480-49 17 50, Fax: 0480-49 17 40, Email: info@shuntab.se