Produkter

Minishunt
MRS
DIVA
MRS-Spets
Kombinerade
ALE
BLK
BLK-EXP
BLK-konstant
Shunt & Styr

Injustering

 

Övrig dokumentation
Ingående komponenter

ALE


Dokumentation:

Applikation
Broschyr
Drift & skötselEgenskaper:

  • ALE Avluftar med ett delflöde av systemet. På detta sätt påverkas ej det övriga systemet. Inget extra tryckfall som måste kompenseras utav huvudpump.
  • Vid inmontering av magvetitfilter eller annat filter påverkas ej övrigt system utav igensatt filter.
Kontakta oss för mer information

 


Shuntab Sverige AB, Södravägen 64, 392 45Kalmar
Tel: 0480-49 17 50, Fax: 0480-49 17 40, Email: info@shuntab.se