Logo

Dokumentnamn / Kapitelrubrik

Exempel på beskrivningstext enligt
RA 98 VVS

Kapitelbokstav / Sidnr

1 (1)

Handläggare

O Stenholm

Projektnamn

Kv Shuntgruppen 9
Stockholm

Projektnummer

21122

Datum

2004-06-14

Status

Förfrågningsunderlag

Rev datum

Kod

Text

Mängd

Enhet

Rev

 

 

 

 

 

PS

VENTILER MM I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM

 

 

 

PSA

VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT FUNKTION

 

 

 

PSA.2

Förtillverkade shuntgrupper

     

PSA.23 

Förtillverkad shuntgrupp för kylsystem

     
 

Förtillverkad shuntgrupp fabrikat Shuntab Sverige AB

För variabelt flöde primär och konstant flöde sekundärt.

Shuntgrupp förses med:

Avstängningsventiler fab. Beulco,

Injusteringsventiler fab. MMA Balance

Styrventil 2-vägs, pump fab. Wilo,

erforderliga backventiler avtappningar,

4 st termometrar med dykrör graderad -40°C - +40°C

shuntgruppen rostskyddsmålas och
isoleras med hellimmad diffusionstät cellplast

 

     
 

SHG-KB

typ: MRS 22-K-DN32-R25(10)

Pump: Wilo Star-RS 25/7 (1x240V, 0,58A 0,14kW)

Styrventil: 2-vägs DN 25, KVS 10

Injusteringsventil: MMA Balance STV DN32/32

Rörmaterial: Stål SS 327
Isoleras med diffusionstät hellimmad cellplast 13mm

 

Data:

Flöde primär...............................................................0,88 l/s

Flöde sekundär..........................................................0,88 l/s

Tillgängligt tryck primär.............................................20 kPa

Erforderligt tryck sekundär (exkl. shunt)..................20 kPa

 

1

st

 

PSA.24 

Förtillverkad shuntgrupp för värmesystem

     
 

Förtillverkad shuntgrupp fabrikat Shuntab Sverige AB

För variabelt flöde primär och konstant flöde sekundärt.

Shuntgrupp förses med:

Avstängningsventiler fab. Beulco,

Injusteringsventiler fab. MMA Balance

Styrventil 2-vägs, pump fab. Wilo,

erforderliga backventiler avtappningar,

4 st termometrar med dykrör graderad -0°C - +120°C

shuntgruppen isoleras med mineralull

 

     
 

SHG-VS

typ: MRS 22-V-DN32-R25(10)

Pump: Wilo Star-RS 25/7 (1x240V, 0,58A 0,14kW)

Styrventil: 2-vägs DN 25, KVS 10

Injusteringsventil: MMA Balance STV DN32/32

Rörmaterial: Stål SS 327
Isoleras med mineralull

 

Data:

Flöde primär...............................................................0,88 l/s

Flöde sekundär..........................................................0,88 l/s

Tillgängligt tryck primär.............................................20 kPa

Erforderligt tryck sekundär (exkl. shunt)..................20 kPa

 

1

st

 

PSA.24 

Förtillverkad shuntgrupp för värmeåtervinning

 

 

 

 

Förtillverkad shuntgrupp fabrikat Shuntab Sverige AB

För variabelt flöde tilluft och konstant flöde frånluft.

Shuntgrupp förses med:

Avstängningsventiler fab. Beulco,

Injusteringsventiler fab. MMA Balance

Styrventil 3-vägs, pump fab. Wilo,

erfoderliga balansventiler, avtappningar,

4 st termometrar med dykrör graderad -40°C - +40°C

shuntgruppen rostskyddsmålas och
isoleras med hellimmad diffusionstät cellplast

 

     

 

SHG-VÅ

typ: MRS-VÅ 36-K-DN32-R20(6,3)

Pump: Wilo LPR 25-116/0,7 (3x400V, 1,6A 0,7kW)

Styrventil: 3-vägs DN 20, KVS 6,3

Injusteringsventil: MMA Balance STV DN32

Rörmaterial: Stål SS 327
Isoleras med diffusionstät hellimmad cellplast 13mm

 

Data:

Flöde primär...............................................................0,88 l/s

Flöde sekundär..........................................................0,88 l/s

Max differanstryck shuntgrupp.................................35 kPa

Differanstryck TL-batteri............................................40 kPa

Differanstryck FL-batteri............................................40 kPa

1

st