Logo

Dokumentnamn / Kapitelrubrik

Exempel på beskrivningstext enligt
RA 98 VVS

Kapitelbokstav / Sidnr

1 (1)

Handläggare

O Stenholm

Projektnamn

Kv Shuntgruppen 9
Stockholm

Projektnummer

21122

Datum

2004-06-14

Status

Förfrågningsunderlag

Rev datum

Kod

Text

Mängd

Enhet

Rev

 

 

 

 

 

PS

VENTILER MM I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM

 

 

 

PSA

VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT FUNKTION

 

 

 

PSA.2

Förtillverkade shuntgrupper

     

PSA.23 

Förtillverkad shuntgrupp för kylsystem

     
 

Förtillverkad shuntgrupp fabrikat Shuntab Sverige AB

För variabelt flöde primär och sekundärt.

Shuntgrupp förses med:

Avstängningsventiler fab. Beulco,

Injusteringsventiler fab. MMA Balance

Styrventil 3-vägs, styrventil 2-vägs,

Pump fab. Wilo, varvtalsregleras

erforderliga backventiler avtappningar,

4 st termometrar med dykrör graderad -40°C - +40°C

shuntgruppen rostskyddsmålas och
isoleras med hellimmad diffusionstät cellplast

 

     
 

SHG-KB

typ: MRS-Spets 320-K-DN50/32-R40(25)/20(6,3)

Pump: Wilo Stratos 32/1-12 (1x240V, 1,32A 0,29kW)

Styrventil kyla (retur): 3-vägs DN 40, KVS 25

Styrventil kyla (spets): 2-vägs DN 20, KVS 6,3

Injusteringsventil: MMA Balance STV DN50/32

Rörmaterial: Stål SS 327
Isoleras med diffusionstät hellimmad cellplast 13mm

 

Data:

Flöde primär (reur).....................................................2,23 l/s

Flöde primär (spets)..................................................0,67 l/s

Flöde sekundär..........................................................2,23 l/s

Tillgängligt tryck primär (retur).................................10 kPa

Tillgängligt tryck primär (spets)...............................20 kPa

Erforderligt tryck sekundär (exkl. shunt).................50 kPa

 

1

st