Logo

Dokumentnamn / Kapitelrubrik

Exempel på beskrivningstext uppställd
enligt RA 98 VVS

Kapitelbokstav / Sidnr

1 (1)

Handläggare

O Stenholm

Projektnamn

Kv Blandningskärlet 9
Stockholm

Projektnummer

21122

Datum

2004-06-14

Status

Förfrågningsunderlag

Rev datum

Kod

Text

Mängd

Enhet

Rev

 

 

 

 

 

PL

BEHÅLLARE FÖR FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM

 

 

 

PLB

ÖPPNA CISTERNER FÖR LAGRING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM

 

 

 

PLB.2

Öppna cisterner för lagring av flytande medium

 

 

 

 

Märke: Blandningskärl

Blandningskärl av fabrikat Shuntab Sverige AB bestående av

Kärl i polyeten, pump, 3-vägs växelventil, avstängningsventil, backventil, avtappningsventil, koppling för enkel demontering samt bottenventil och armatur i koppar.

Typ: BLK ____ E
Pump: WILO CAM 80 PA, 1 x 230 V, 3,8 A
Volym: ____ l

Anpassad för: Vatten 70% Etylenglykol 30%.

Tillbehör: ____

 

 

1

st