Applikation

Shuntgrupper
Minishunt

MRS
DIVA
MRS-Spets

Kombineradeshuntar
PERx1
PERx2
PERx3-VÅ
Övriga kundanpassade

 

Kundanpassade applikationer

Utförande K/V (kyla /värme) för kombinerat batteri alternativt två sekundäraflöden. Levererat till Haninge centrum (referensbild)

Bildspel (powerpoint presentation)

Samma funktion som (PERx2-K/V) med den skillnaden att det sekundära flödet har två drift fall ett för värme och ett för kyla. Denna shuntgruppen är framtagen speciellt för Aicoil:s kombi3-aggregat, men kan givetvis appliceras på andra lösningar. Nedan shuntgrupp jobbar med variabelt/konstant flöde primärt 2 eller 3-vägs ventil och konstant flöde sekundärt ett för värme och ett för kyla.

Utförande K/V-D (kyla/värme-differenstrycksstyrning) Levererat till moderna museet

Samma funktion som (PERx2-K/V) fast med DIVA:ns fördelar Differenstrycksventilerna håller differenstrycket över styrventilerna konstant. Shuntgruppens funktion är variabelt flöde primärt 2-vägs ventil och konstant flöde sekundärt.

Utförande för frikyla, levererat till kylentrepenör

Shuntgruppen arbetar med ett variabelt/konstant flöde i de primära kretsarna beroende på styrventil och ett konstant flöde sekundärt. Shuntgruppen bygger på en KMK-Shunt som kan via en VVX plocka ut frikyla när inte shunten används av kylmaskinen (VKA). Till dessa system behövs vanligtvis ett blandningskärl.

Utförande VKA/KMK för Ködbärare, levererat till kylentrepenör

Shuntgruppen arbetar med ett konstant flöde i bägge kretsarna. Shuntgruppen används till att koppla på KB-system till kylmaskin. Till dessa system behövs vanligtvis ett blandningskärl.

Utförande Å/K (återvinning/kyla) Levererat till ICA Kvantum Sikla Stockholm

Med detta system så används den sekundära belastningen att kyla/värma luftströmmen. Variabelt kylflöde primärt kopplar som direktkyla (2-vägs ventil). Variabelt värmeflöde primärt och konstant flöde sekundärt. Denna typ av shuntgrupp kan användas om det är samma typ av vatten primärt som sekundärt.


Shuntab Sverige AB, Södravägen 64, 392 45Kalmar
Tel: 0480-49 17 50, Fax: 0480-49 17 40, Email: info@shuntab.se