Applikation

Shuntgrupper
Minishunt

MRS
DIVA
MRS-Spets

Kombineradeshuntar
PERx1
PERx2
PERx3-VÅ
Övriga kundanpassade

 

DIVA (referens)

Utförande 22

bildspel (powerpoint presentation)

Shuntgrupp med 2-vägsventil som arbetar med variabelt flöde i primärkrets och konstant flöde i sekundärkretsen. Shuntgruppens primärsida har försätts med en differenstrycksventil som håller differenstrycket konstant över styrventilen oavsett öppningsläge vilket är en ventilauktoritet lika med 1. Användningsområden enligt utförande 2 (se MRS 22) där huvudpumpen har ett högt tryck samt stora system som byggs ut kontinuerligt.


Shuntab Sverige AB, Södravägen 64, 392 45Kalmar
Tel: 0480-49 17 50, Fax: 0480-49 17 40, Email: info@shuntab.se