Applikation

Shuntgrupper
Minishunt

MRS
DIVA
MRS-Spets

Kombineradeshuntar
PERx1
PERx2
PERx3-VÅ
Övriga kundanpassade

 

PERx3 (referens)

Utförande VÅ/K/V (värmeåtervinning/kyla/värme)

Bildspel (powerpoint presentation)

VÅ Shuntgrupp med inbyggd värmeväxlare. Shuntgruppen arbetar med ett variabelt/konstant flöde i de primära kretsarna beroende på styrventil samt ett konstant flöde i både frånluft och tilluftskretsarna, som kan arbeta oberoende av varandra. Shuntgruppen bygger på ett återvinningssystem som spetsar med antingen kyla eller värme beroende på driftfall. Används oftast vid system där man vill kombinera värmeåtervinningsbatteriet för kyla respektive värma luftströmmen när det ej används för återvinning. Det finns många olika kopplingsalternativ av denna shuntgrupp Var vänlig kontakta oss för konsultation.
Till dessa system behövs vanligtvis ett blandningskärl.Shuntab Sverige AB, Södravägen 64, 392 45Kalmar
Tel: 0480-49 17 50, Fax: 0480-49 17 40, Email: info@shuntab.se