Applikation

Shuntgrupper
Minishunt

MRS
DIVA
MRS-Spets

Kombineradeshuntar
PERx1
PERx2
PERx3-VÅ
Övriga kundanpassade

 

PERx2

Utförande K/V (kyla/värme) (referens)

bildspel (powerpoint presentation)

Shuntgrupp med inbyggd värmeväxlare. Shuntgruppen arbetar med ett variabelt/konstant flöde i de primära kretsarna beroende på styrventil och ett konstant flöde sekundärt. Shuntgruppen bygger på en kylshunt som spetsas med värme för uppvärmning vid värmefall. Shuntgruppen används oftast vid system där man skall kombinera ventilationsbatteriet för att kyla respektive värma luftströmmen.

Utförande VÅ/K(V) (värmeåtervinning/kyla alt. Värme) (referens)

Bildspel PERx2-VÅ/K (Powerpoint presentation)

Bildspel PERx2-VÅ/V (Powerpoint presentation)

Shuntgrupp med inbyggd värmeväxlare. Shuntgruppen arbetar med ett konstant/variabelt flöde i de primära kretsarna beroende på styrventil och ett konstant flöde återvinning/sekundärt. Shuntgruppen bygger på en värmeåtervinningsshunt som spetsar tilluften med värme för uppvärmning (PERx2-VÅ/V) vid värmefall eller kyla för nedkylning (PERx2-VÅ/K) vid kylfallet. Shuntgruppen används oftast vid system där man skall kombinera ventilationsbatteriet på olika sätt. Till dessa system behövs vanligtvis ett blandningskärl.

Utförande VÅ/K med förbigång (värmeåtervinning/kyla) (referens)

Bildspel (powerpoint presentation)

Shuntgrupp med inbyggd värmeväxlare. Shuntgruppen arbetar med ett konstant/variabelt flöde i de primära kretsarna beroende på styrventil och ett konstant flöde återvinning/sekundärt. Shuntgruppen bygger på en värmeåtervinningsshunt som spetsar tilluften med värme för uppvärmning vid värmefall eller kyla för nedkylning vid kylfallet. Shuntgruppen används oftast vid system där man skall kombinera ventilationsbatteriet på olika sätt. Till dessa system behövs vanligtvis ett blandningskärl.

Utförande VÅ/K utan värmeväxlare (värmeåtervinning/kyla)

bildspel (powerpoint presentation)

Samma fuktion fast i system med sammma typ av köldmedia i VÅ-krets som köldbärare därmed plockas värmeväxlaren bort för bästa funktion.


Shuntab Sverige AB, Södravägen 64, 392 45Kalmar
Tel: 0480-49 17 50, Fax: 0480-49 17 40, Email: info@shuntab.se