Applikation

Shuntgrupper
Minishunt

MRS
DIVA
MRS-Spets

Kombineradeshuntar
PERx1
PERx2
PERx3-VÅ
Övriga kundanpassade

 

Minishunt (referens)

Utförande 31

bildspel (powerpoint presentation)

Shuntgrupp med 3-vägsventil som arbetar med konstant flöde i primär- och sekundär- krets. Används när man vill ha konstant flöde primärkretsen och litet temperaturfall. Kopplet används oftast vid värmesystem med egen energikälla. (ej fjärrvärme- och fjärrkyl- system)

Utförande 22

bildspel (powerpoint presentation)

Shuntgrupp med 2-vägsventil som arbetar med variabelt flöde i primärkrets och konstant flöde i sekundärkrets. Används när man vill ha variabelt flöde primärkretsen och högt temperaturfall. Kopplet används oftast vid fjärrvärme eller fjärrkylsystem där man vill ha låg respektive hög returtemperatur.

Utförande 33

bildspel (powerpoint presentation)

Variabelt flöde i primärkrets och konstant flöde i sekundärkrets. Används när systemet inte har någon huvudpump eller lågt tillgängligt tryck. Hela systemet drivs med den sekundära cirkulationspumpen. Dessa koppel förutsätter att det är samma flöde i sekundär- och primärkretsen.

Utförande 34

bildspel (powerpoint presentation)

Konstant flöde i primärkrets och konstant flöde i sekundärkrets. Även kallad "Norgekoppel". Shuntgrupp med 3-vägsventil som arbetar med konstant flöde i primär- och sekundär- krets. 3-vägsventilen sitter monterad på sekundärsidan och påverkar ej det primära systemet. Primärflödet kan vara högre än det sekundära. Dessa koppel förutsätter att det är samma temperatur i sekundär- och primär- krets. Förekommer vanligtvis i norska system.

Utförande 35

bildspel (powerpoint presentation)

Variabelt flöde i primärkrets och konstant flöde i sekundärkrets. (SABO-koppling). Samma som Mïnishunt 33 förutom att en backventil sitter monterad på styrventilens bottenport

Utförande 36 Värmeåtervinning (referens)

bildspel (powerpoint presentation)

För vattenburet värmeåtervinningssystem. Shuntgrupp med 3-vägsventil som arbetar med konstant flöde i frånluftkretsen och variabelt flöde i tilluftkretsen. Används vid vattenburen värmeåtervinning. Vid dimensionering av cirkulationspumpen skall den klara batteri, rörsystem och shuntgrupp. Till dessa system behövs vanligtvis ett blandningskärl.

Utförande 37

bildspel (powerpoint presentation)

Shuntgrupp med 3-vägsventil som arbetar med konstant flöde i kylmaskinen (VKA) och variabelt flöde i kylmedelskylaren (KMK). Används på kylsystemets primärsida för att förkyla mediet. Vid dimensionering av cirkulationspumpen skall den klara både KMK, VKA, rörsystem och shuntgrupp Till dessa system behövs vanligtvis ett blandningskärl.

utförande 30

bildspel (powerpoint presentation)

Konstant flöde primärkrets och variabelt flöde sekundär krets samt litet temperaturfall. Kopplet används oftast vid värme- kyl- system med egen energikälla med huvudpump utan sekundärpump. (direkt värme/kyla).

Utförande 20

bildspel (powerpoint presentation)

Variabelt flöde i shuntkrets Används när man vill ha variabelt flöde primärkretsen och högt temperaturfall med huvudpump utan sekundärpump (direkt värme/kyla).


Shuntab Sverige AB, Södravägen 64, 392 45Kalmar
Tel: 0480-49 17 50, Fax: 0480-49 17 40, Email: info@shuntab.se